templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka

Flygbasförteckning del 1

Svenska flottiljflygplatser

När flygvapnet bildades 1926 tilldelades de nya flygkårerna namn och kårnummer. Ett exempel på detta är Kungl Jämtlands flygkår, F4. Efter tio år ombildades flygkårerna till flygflottiljer. Vid flygvapnets senare expansion tillkom många nya flygflottiljer. Totalt fanns det i slutet av 1940-talet 18 flygflottiljer (F1?F18) samt en flygbaskår (F21). Flottiljnummer tilldelades även Flygkadettskolan (F20) samt några svenska flygförband utomlands (F19, F22 och inofficiellt F23).

Boken finns tillgänglig för gratis nedladdning (pdf) nedan.
svenska_flygflottiljer.jpg

>> Download, dokument och länkar

Flygbasförteckning del 1

Tillbaka