Flygplatsboken del 2

440 kr

Svenska militära och civila flygplatser

Flygplatsboken del 2 ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utveckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram en rikt bildmaterial som är givande för läsaren.

Del 2 går mer detaljerat in på varje flygplats.

416 sidor.

© 2024 Flygbas.se