Kalla krigets luftförsvar

390 kr

Flygstridsledning- och luftbevakningsradar i Sverige.

Luftförsvarets verksamhet under Kalla kriget omgavs hela tiden med största sekretess. Bernt Thörnell och Alf Kling kan nu presentera den spännande uppbyggnaden av svenska luftförsvaret och radarutvecklingen. Arkivforskning och intervjuer har ägnats stor omsorg och bildmaterialet är rikligt med till stor del unika bilder.

För första gången beskrivs svenska luftförsvaret under Kalla kriget som en helhet. Detaljerade avsnitt finns också med, till exempel om Flygvapnets radarförband PJ-21 samt Marinens Ksrr.

Ett centralt tema är de människor som var med och bidrog till ett väl fungerande lednings- och övervakningssystem under Kalla krigets år.

Boken är inbunden med hårda pärmar i A4-format, 256 sidor. 

Rikligt med bilder i färg och s/v, flertalet inte tidigare publicerade. 

ISBN 978-91-979865-0-2.

© 2024 Flygbas.se