templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka

Svenska flygbaser

Flygbasfrågan i ett generellt perspektiv. De äldre flygfälten, beredskapstiden och de första krigsflygfälten, uppbyggnaden av Bas 60-systemet och Bas 90.

Bernt Törnell är medförfattare och bildredaktör för boken Svenska flygbaser. Genom Flygbashistorikprojektet (FBH) som år 2005 etablerades av Fortifikationsverket, tillsammans med Flygvapenmuseum och Svensk Flyghistorisk Förening, är det nu möjligt att få ta del av den fascinerande historien om det svenska militära flygbassystemets utveckling. En grupp med Lennart Andersson som huvudredaktör har arbetat med detta gedigna verk. Boken är på 224 sidor, inbunden med hårda pärmar.

Boken utges av Svensk Flyghistorisk Förening (SFF). Beställningar kan göras direkt från föreningen, via email sff.medlemsservice@telia.se
svenska_flygbaser.jpg

Historia

Bokens innehåll har givits följande struktur i stort:
  • Flygbasfrågan i ett generellt perspektiv.
  • De äldre flygfälten, beredskapstiden och de första krigsflygfälten, utvecklingen fram till 1960-talet.
  • Det moderna flygbassystemet med utformning av flygbaser in på 90-talet, utbyggnadsfrågor, skydd i berg, flygtrafikledning, fälthållning samt flygfältsorganisation.
  • Exempel från det regionala arbetet med dokumentation av flygbaser.
  • Militära basers civila samhällsnytta.
  • Svenska flygbaser

    Tillbaka