templatenavigationtopsize800x107.jpg

Flygbas.se: Böcker och rapporter om det svenska luftförsvaret

Flygbas.se syftar till att introducera ämnet svenska luftförsvaret och göra detta intresseområde tillgängligt för en bredare publik. På ett korrekt och samtidigt lättfattligt och tilltalande sätt sammanställa faktauppgifter, bilder och minnen av betydelse för luftförsvarets verksamhet genom tiderna. Sammanställning av uppgifter är inte någon en gång för alla färdig produkt, utan dynamisk genom att utökningar, rättelser och kompletteringar kommer till efterhand.
- Bernt Törnell (bertor@hotmail.com)
Tillbaka

NYHET: Flygplatsboken

Svenska militära och civila flygplatser

Flygplatsboken ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utbeckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram en rikt bildmaterial som är givande för läsaren.

296 sidor.
flygplatsboken-1.jpg

>> Download, dokument och länkar

NYHET: Flygplatsboken

Tillbaka