templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka Skicka kommentar

F 8 Stockholm/Barkarby

1919-

-- BT arkiv F8 1990t-5-k2.JPG

Lägesbeskrivning

--

Historia

--

Nuvarande användning

--

Landskap

Uppland

Flygflottilj

När flygvapnet bildades 1926 tilldelades de nya flygkårerna namn och kårnummer. 1936 ombildades flygkårerna till flygflottiljer. Vid flygvapnets senare expansion tillkom många nya flygflottiljer.

F 8 Stockholm/Barkarby

1919-

Tillbaka Skicka kommentar