templatenavigationtopsize800x107.jpg
Tillbaka

F 6 Karlsborg

. BT Karlsborg F6-07.jpg

Landskap

Västergötland

Flygflottilj

När flygvapnet bildades 1926 tilldelades de nya flygkårerna namn och kårnummer. 1936 ombildades flygkårerna till flygflottiljer. Vid flygvapnets senare expansion tillkom många nya flygflottiljer.

F 6 Karlsborg

Tillbaka