templatenavigationtopsize800x107.jpg

Flygbas.se: Böcker och rapporter om det svenska luftförsvaret

Flygbas.se syftar till att introducera ämnet svenska luftförsvaret och göra detta intresseområde tillgängligt för en bredare publik. På ett korrekt och samtidigt lättfattligt och tilltalande sätt sammanställa faktauppgifter, bilder och minnen av betydelse för luftförsvarets verksamhet genom tiderna. Sammanställning av uppgifter är inte någon en gång för alla färdig produkt, utan dynamisk genom att utökningar, rättelser och kompletteringar kommer till efterhand.
- Bernt Thörnell (bertor@hotmail.com)
Tillbaka

Kalla krigets luftförsvar

Flygstridsledning- och luftbevakningsradar i Sverige.

Luftförsvarets verksamhet under Kalla kriget omgavs hela tiden med största sekretess. Bernt Thörnell och Alf Kling kan nu presentera den spännande uppbyggnaden av svenska luftförsvaret och radarutvecklingen. Arkivforskning och intervjuer har ägnats stor omsorg och bildmaterialet är rikligt med till stor del unika bilder.

För första gången beskrivs svenska luftförsvaret under Kalla kriget som en helhet. Detaljerade avsnitt finns också med, till exempel om Flygvapnets radarförband PJ-21 samt Marinens Ksrr.

Ett centralt tema är de människor som var med och bidrog till ett väl fungerande lednings- och övervakningssystem under Kalla krigets år.

Boken är inbunden med hårda pärmar i A4-format, 256 s. Rikligt med bilder i färg och s/v, flertalet inte tidigare publicerade. ISBN 978-91-979865-0-2.
luftforsvar_300wide.jpg

>> Download, dokument och länkar

Stridslednings- och luftbevakningscentraler

>> Download, dokument och länkar

Kalla krigets luftförsvar

Tillbaka