templatenavigationtopsize800x107.jpg

Flygbas.se: Böcker och rapporter om det svenska luftförsvaret

Flygbas.se syftar till att introducera ämnet svenska luftförsvaret och göra detta intresseområde tillgängligt för en bredare publik. På ett korrekt och samtidigt lättfattligt och tilltalande sätt sammanställa faktauppgifter, bilder och minnen av betydelse för luftförsvarets verksamhet genom tiderna. Sammanställning av uppgifter är inte någon en gång för alla färdig produkt, utan dynamisk genom att utökningar, rättelser och kompletteringar kommer till efterhand.
- Bernt Thörnell (bertor@hotmail.com)
Tillbaka

Flygvapnets berghangarer - Slutsåld

En bok om Flygvapnets berghangarer, bergtunnlar, betonghangarer och bergverkstäder.

För första gången presenteras en detaljerad genomgång av svenska flygvapnets berghangarer. Bernt Törnell har efter publikationer inom flygbas- och strilområdet denna gång forskat fram information hur flygvapnets flygplan skyddades i olika typer av hangarer och verkstäder.

Boken är berikad med en mängd arkivbilder samt nytagna bilder från fyra olika berghangarer. Följ hangarernas utveckling från den första som stod klar under andra världskriget till dagens nedläggningar och i ett fall konvertering till museum. I ett separat kapitel beskrivs också utvecklingen utomlands. Boken är inbunden, har hårda pärmar och är på 64 sidor.

För att beställa boken eller få mer information: Skicka e-post direkt till förlaget på lars@bunkertours.se eller till flygbas.se på bertor@hotmail.com

"Har sålt alla böckerna och önskar fler. Jag har aldrig sålt så många av någon titel vid ett enda tillfälle! Flyghistoriska hälsningar, Kenneth Göransson"
- Email från SFF Medlemsservice efter en flygdag.
omslag_300wide.jpg

>> Download, dokument och länkar

Flygvapnets berghangarer - Slutsåld

Tillbaka